2011-2013 ΔΩΣΑΜΕ ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. Βάλαμε τέλος στην εσωστρέφεια

Από την εσωστρέφεια και την καθήλωση, στους ανοιχτούς ορίζοντες και την αναπτυξιακή προοπτική

• Ακολουθήσαμε στοχευμένη τουριστική πολιτική για την προσέλκυση επισκεπτών από Ρωσία (+371%), Ισραήλ (+358%), Τουρκία (+266%) και Βαλκάνια
• Αξιοποιήσαμε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης
• Ενισχύσαμε αποτελεσματικά τις τουριστικές υποδομές
• Δώσαμε έμφαση στην καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης

2. Δημιουργήσαμε δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης για τους συμπολίτες μας

Από τη φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη, στις πολιτικές αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής

• Δημιουργήσαμε νέες δομές κοινωνικής προστασίας και στήριξης
• Αποδώσαμε υπερδιπλάσια κονδύλια του προϋπολογισμού του Δήμου για δράσεις κοινωνικής πολιτικής
• Στηριχτήκαμε στις συμπράξεις με την κοινωνία και εξασφαλίσαμε πάνω από 2 εκ. € σε χορηγίες
• Εντάξαμε τους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς στο ΕΣΠΑ, μειώσαμε τα τροφεία έως 65% και εισαγάγαμε το κριτήριο του οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τον καθορισμό του ύψους των τροφείων

3. Αλλάξαμε τις γειτονιές, αναβαθμίσαμε την καθημερινότητα

Από τα έργα βιτρίνας, στη βιώσιμη και ανθρώπινη πόλη

• Δώσαμε προτεραιότητα σε μικρά αλλά εφικτά έργα, που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ανακτούν δημόσιο χώρο για τους πολίτες
• Αναδείξαμε την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης
• Ασχοληθήκαμε αποτελεσματικά με τη Σχολική Στέγη και τις παιδικές χαρές
• Εφαρμόσαμε συγκροτημένη ενεργειακή πολιτική
• Δώσαμε προτεραιότητα στη βιώσιμη κινητικότητα

4. Μαζί, βελτιώσαμε την καθαριότητα της πόλης

Από την κατάρρευση, στην αειφορία και τη βιωσιμότητα

• Εξυγιάναμε τον τομέα Καθαριότητας και στήσαμε ένα σύγχρονο και δημόσιο σύστημα Καθαριότητας
• Εξασφαλίσαμε 22 εκ. € από το ΕΣΠΑ για νέο στόλο απορριμματοφόρων και για τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ
• Εισαγάγαμε ένα νέο και αποτελεσματικό σύστημα Ανακύκλωσης
• Μειώσαμε το κόστος αποκομιδής απορριμμάτων κατά 12,7%
• Μειώσαμε τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη περισσότερο από 20%

5. Βάλαμε τάξη στα οικονομικά του Δήμου

Από την αδιαφάνεια και τη σπατάλη, στην εξυγίανση, τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση

• Ισοσκελίσαμε έλλειμμα 51 εκ. € και πετύχαμε πλεόνασμα
• Εξοφλήσαμε χρέη 150 εκ. € κατά 90% προς προμηθευτές και για απαλλοτριώσεις και κατά 25% προς τράπεζες
• Λάβαμε 55% λιγότερους κρατικούς πόρους, αλλά εξασφαλίσαμε 70 εκ. € από κοινοτικούς πόρους
• Μειώσαμε το λειτουργικό κόστος του Δήμου κατά 25%
• Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη περισσότερο από 20%

6. Στηρίξαμε το δημιουργικό δυναμικό της πόλης, αναδείξαμε τον πολιτισμό και την ιστορία μας

Από τις φιέστες, στη βιωματική και συμμετοχική πολιτισμική δραστηριότητα

• Δώσαμε προτεραιότητα στον Πολιτισμό, με βιωματική προσέγγιση, σεβασμό στην ιστορία και την πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης
• Φέραμε άλλον αέρα, δίνοντας ευκαιρίες σε νέους δημιουργούς, και δουλεύοντας με τους φορείς της πόλης
• Στηρίξαμε τους ενεργούς πολίτες, τον εθελοντισμό, τους νέους, την οικογένεια και το παιδί
• Ενισχύσαμε τον μαζικό αθλητισμό

7. Διοικήσαμε Διαφορετικά, αξιοποιήσαμε όλες τις Δυνάμεις

Από τις κομματικές εξαρτήσεις, στην αυτοδιοικητική και μεταρρυθμιστική αντίληψη

• Αναβαθμίσαμε το ρόλο των θεσμών και των υπηρεσιών του Δήμου
• Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία της ΕΕ και των φορέων Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας και του εξωτερικού
• Αναδιοργανώσαμε τις δημοτικές υπηρεσίες, διαχωρίζοντας την πολιτική από τη διοικητική λειτουργία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
• Γίνεται πιλοτικός δήμος- πρότυπο για την Task Force
• Δημιουργήσαμε δίκτυα συνεργασίας αυτοδιοικητικού επιπέδου