Προοίμιο

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δημοτική Παράταξη, στο εξής δημοτική παράταξη, έχει δημιουργήσει τον ιστοχώρο αυτόν, τον οποίο δικαιούσθε να χρησιμοποιείτε μόνον εφόσον αποδέχεσθε τους όρους χρήσης, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό.
Χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο αυτόν αποδέχεστε τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Η δημοτική παράταξη  σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά νοούνται στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997. Η αποστολή προς την δημοτική παράταξη επιστολής, περιλαμβανομένου του e-mail, που εμπεριέχει ευαίσθητα δεδομένα, θεωρείται γραπτή συγκατάθεση κατά την έννοια της περ. α, παρ. 2, άρθ. 7 του Ν. 2472/1997, και θα διατηρείται στο αρχείο της δημοτικής παράταξης για το πρόσφορο και αναγκαίο διάστημα, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιβάλλει την άμεση καταστροφή της.

Μη ευαίσθητα δεδομένα

Τυχόν επεξεργασία μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της χρήσης του ιστοχώρου. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Το cookie κατ’ αρχήν δεν συνδέεται με προσωπικά δεδομένα, και ούτε υπάρχει τέτοια βούληση της δημοτικής παράταξης, αλλά κάτι τέτοιο, δεν θα πρέπει να αποκλείεται.

Υποχρέωση μη περαιτέρω κοινοποίησης σε τρίτους

Η δημοτική παράταξη δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους τα στοιχεία των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους και δεν θα τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από τους ανωτέρω αναφερόμενους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων κατά τον Ν. 2472/1997 είναι η Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δημοτική Παράταξη, Τσιμισκή 18, Θεσσαλονίκης, τηλ. 231 3040500, e-mail: info@prv2014thess.gr

Πρόσβαση δεδομένων που αφορούν σε εσάς

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στο ν. 2472/1997,  σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για εσάς στον ιστοχώρο αυτό. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στις διευθύνσεις και στα τηλέφωνα που αναφέρονται αμέσως παραπάνω.

Σύνδεσμοι με άλλους ιστοχώρους

Η δημοτική παράταξη δεν φέρει καμία ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται σε ιστοχώρους, στους οποίους παραπέμπει ο ιστοχώρος αυτός.