Τη δυνατότητα χορήγησης του μεγάλου αριθμού αδιάθετων αδειών υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου με σειρά προτεραιότητας την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου, ενέκρινε ομόφωνα σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 12η τακτική συνεδρίασή του. Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Χασδάι Καπόν, κατά την εισήγησή του επεσήμανε ότι […]