Περιγραφή έργου

mpatzaka vasiliki (valia)Είμαι πτυχιούχος της ΕΑΣΑ (ΤΕΦΦΑ) με ειδικότητα στην αντισφαίριση. Από το 1982 εργάζομαι ως εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και διδασκαλίας ΣΕΠ. Έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο για τους πανελλήνιους μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες, καθώς και πιστοποιημένο σεμινάριο για την αξιοποίηση των επικοινωνιών στην εκπαίδευση . Έχω μια κόρη 21 ετών που σπουδάζει στο ΑΠΘ.