Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί η 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, στις 14:00, στο Δημαρχείο (οδός Βασ. Γεωργίου Α’, 1, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος).
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:
  • Έγκριση υλοποίησης προγράμματος ECOMOBILITY 2013 – 2014
  • Έγκριση συνδιοργάνωσης της θεατρικής παράστασης «Ορυχείο Ίψεν: Ένας εχθρός του λαού συναντάει το λαό» με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Ibsen Scholarships και την υποστήριξη του Προξενείου της Νορβηγίας
  • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο
  • Ορισμός εκπροσώπων στην ad hoc Επιτροπή για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2014
  • Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης»