Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης κατά τη δεύτερη τακτική συνεδρίασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ακόλουθο ψήφισμα:
«Η ΕΛΒΟ, η πιο σημαντική παραγωγική αμυντική βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας, έπειτα από 42 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας  του εργοστασίου της στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται σε απαξίωση, με τους εργαζόμενους απλήρωτους  και σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας για το μέλλον της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, με αφορμή την προσφυγή της Κυβέρνησης ενώπιον των δικαστηρίων προκειμένου να ορισθεί ειδικός εκκαθαριστής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν3429/2005, τάσσεται κατά της εκκαθάρισης της εταιρείας εν λειτουργία και εκφράζει τη συμπαράστασή του στην προσπάθεια που καταβάλλεται από τους εργαζόμενους, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της βιομηχανίας με τον άμεσο διορισμό Διοίκησης ,η οποία θα δρομολογήσει  την εκτέλεση των παραγγελιών που της έχουν ήδη ανατεθεί.
Απαιτεί επίσης την ολοκλήρωση των ώριμων διαπραγματεύσεων με τους πελάτες της που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου αυτές να συμβασιοποιηθούν, επιφέροντας ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα στην επιχείρηση.
Εκτός των παραπάνω,το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι το ενδεχόμενο κλείσιμο της εταιρείας που οδηγεί σε νέες απολύσεις, υπονομεύει ταυτόχρονα τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, αφού αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το μέλλον των χιλιάδων τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων οχημάτων των ενόπλων δυνάμεών  της ,καθώς και των πολιτικών οχημάτων, που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα και των οποίων τη συντήρηση πραγματοποιεί η ΕΛΒΟ.
Είναι σαφές ότι ξένα συμφέροντα θα καρπωθούν αυτό το μέλλον και ξένες εταιρείες θα καλύψουν το κενό που θα προκύψει.

Η ΕΛΒΟ πρέπει να διατηρηθεί, να λειτουργήσει σε ένα σταθερό παραγωγικό και οικονομικό περιβάλλον και να οδηγηθεί στην ανάπτυξη προς όφελος όχι μόνο των εργαζόμενων σ’ αυτήν και της ευρύτερης περιοχής μας αλλά και της εθνικής μας οικονομίας».