Συνάντηση εργασίας με θέμα «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Δια Βίου Μάθηση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας» πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 στις 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία του Δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, του Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Χασδάι Καπόν και της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ), Μαρίας Πασχαλίδου.

Προσκεκλημένοι είναι οι εκπρόσωποι επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων της πόλης ενώ σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση από τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΘ για την υλοποίηση του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους ηλικίας έως 29 ετών». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης νέων σε επιχειρήσεις, με τη μορφή πρακτικής άσκησης. Την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ώστε, μέσω υπηρεσιών κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, να καταστεί δυνατή αφενός η διάγνωση και αφετέρου η κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και δεξιοτήτων των ωφελούμενων με την αγορά εργασίας. 
Παράλληλα, στην συνάντηση θα εξεταστεί η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με φορείς που λειτουργούν υπό την εποπτεία των κοινωνικών εταίρων  (Επιμελητήρια) που ήδη δραστηριοποιούνται με την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων και δράσεων.
Επίσης, θα συζητηθούν τρόποι ανίχνευσης των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα  και οι δράσεις στις οποίες θα συμμετέχει ή θα διοργανώνει η ΚΕΔΗΘ να ανταποκρίνονται πλήρως στις σημερινές, ιδιαιτέρως δύσκολες, ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Αναλυτικά οι φορείς που προσκλήθηκαν είναι:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης, Εμπορικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β.Ε., Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε., Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β.Ε., Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων και Διασκέδασης, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Δικηγορικός Σύλλογος, Ένωση Συντακτών, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και το Κ.Ε.Κ. ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ- ΔΕΘ.