Τη βούλησή τους να συμβάλουν δημιουργικά στη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου ανόρθωσης και ανασυγκρότησης που είναι αναγκαίο για την χώρα και υπερβαίνει την μνημονιακή εποχή, εξέφρασαν οι Δήμαρχοι Αθηναίων Γ. Καμίνης, Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης, Πατρέων Γ. Δημαράς, Βόλου Π. Σκοτινιώτης και Ιωαννιτών Φ. Φίλιος, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη θεματική παρέμβαση της «Πρωτοβουλίας των Πέντε», στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

«Η Πρωτοβουλία των Πέντε», όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν στις τοποθετήσεις τους οι πέντε δήμαρχοι, 
«δεν αρκέστηκε στις εξαγγελίες και στις υποσχέσεις του κεντρικού κράτους ούτε παρέμεινε αδρανής. Ανέλαβε ήδη αξιόπιστες δράσεις, που υπερβαίνουν πολιτικές περιχαρακώσεις και ενώνουν τις τοπικές κοινωνίες. Υιοθέτησε και εφάρμοσε πολιτικές που αποδεικνύουν ότι οι προτάσεις που διατυπώνει είναι ρεαλιστικές και αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Παρουσιάζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιτελέσει το έργο της, οι 5 δήμαρχοι προχώρησαν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
1.       Το κεντρικό κράτος παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες κρατάει την Τοπική Αυτοδιοίκηση υποτελή και εξαρτημένη
2.      Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
·         Είναι συγκεντρωτικό και οι όποιες απόπειρες αποκέντρωσης έχουν θεσμοθετηθεί ως σήμερα είναι πρόχειρες, χωρίς στόχευση και, μάλλον δυσκολεύουν, παρά διευκολύνουν το έργο της αυτοδιοίκησης.
·         Δεν επιτρέπει ουσιαστικά την αυτονομία στη συνεργασία μεταξύ της Αυτοδιοίκησης και του Ιδιωτικού τομέα.
·         Λειτουργεί ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη, εμπλέκοντας την αυτοδιοίκηση σε έναν κυκεώνα πολυνομίας και γραφειοκρατίας.
3.      Η Αυτοδιοίκηση δεν διαθέτει τους πόρους, τις αρμοδιότητες και τα εργαλεία ανάπτυξης που απαιτούνται (για τον σχεδιασμό, τις υποδομές, τη χρηματοδότηση, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής)
Οι κ.κ. Καμίνης, Μπουτάρης, Δημαράς, Σκοτινιώτης και Φίλιος παρουσίασαν αναλυτικά τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:
1.       Απευθείας σύνδεση της πρωτοβάθμιας ΤΑ με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης και χρηματοδότησης
2.    Ρύθμιση με διαφάνεια του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις μεταξύ ΤΑ και ιδιωτικού τομέα
3.  Δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης για την εγκατάσταση και την λειτουργία επιχειρήσεων στα όρια των Δήμων.
4.      Αποφασιστική μείωση των αρμοδιοτήτων και δραστική μείωση των συναρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους σε θέματα διαχείρισης των βασικών υποδομών των πόλεων.
5.    Πραγματική αποκέντρωση και πόροι στην ΤΑ. Τα υπουργεία να περιοριστούν σε επιτελικό ρόλο.
6.      Αποφασιστική συμμετοχή της ΤΑ στο σχεδιασμό της ανάπτυξης και στη λειτουργία των υποδομών.
Οι παραπάνω προτάσεις στηρίζονται σε πολιτικές που ήδη εφαρμόζουν οι 5 δήμοι και μπορούν να αποτελέσουν δράσεις πιλότους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στους ακόλουθους τομείς: α) Ανθρώπινο δυναμικό και απασχόληση, β) Πολιτισμός, γ) Τουρισμός, δ) Στήριξη επιχειρηματικότητας.