Συνεχίζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος μέσω του οποίου διανέμονται δωρεάν ειδικές σακούλες περισυλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων, με στόχο τη βελτίωση της ευπρεπούς εικόνας της πόλης και της αποφυγής του φαινομένου της μη συλλογής περιττωμάτων από τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων σε δρόμους, πάρκα και πλατείες.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης, που εφαρμόζεται πιλοτικά από τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013, είναι να ευαισθητοποιηθούν και να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες ζώων στην υποχρέωση τους σχετικά με την άμεση απομάκρυνση των περιττωμάτων των κατοικίδιων τους, όταν τα συνοδεύουν σε εξωτερικούς, κοινόχρηστους χώρους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Καθαριότητας των Δημοτικών Κοινοτήτων (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, από 10.00 πμ. έως 12.00 μμ.) προκειμένου να προμηθευτούν τις ειδικές σακούλες ώστε να συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση της καθαριότητας. Τα σημεία διανομής και ο χρόνος εφαρμογής του προγράμματος είναι:
3ηΔημοτική Κοινότητα, ( Ακροπόλεως 6) τηλ: 2310.200065
Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, (Ελευθερίας 24), τηλ: 2313 305460
στις υπόλοιπες Κοινότητες, το πρόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου