Ένα νέο πρόγραμμα με θέμα την ανακύκλωση στα σχολεία και με τίτλο «Ανακύκλωση στις αυλές μας» πρόκειται να εφαρμόσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τις 25 Φεβρουαρίου 2014, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια)  προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα.

Το πρόγραμμα που αφορά σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, στην καθημερινή βιωματική συμμετοχή των μαθητών στην Ανακύκλωση καθώς και την αποτελεσματικότερη, αλλά και αποδοτικότερη εφαρμογή της  (ανακύκλωση συσκευασιών και χαρτιού) υποστηρίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α). Περιλαμβάνει την τοποθέτηση μπλε κάδων Ανακύκλωσης 240lt στις αυλές των Σχολικών Μονάδων, την τοποθέτηση χάρτινων κάδων συλλογής εντύπων-χαρτιών γραφείου και την παράλληλη υλοποίηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων και διανομής του ενημερωτικού φυλλαδίου, εντύπου και αφίσας. 
Η  δραστηριότητα θα ξεκινήσει, αρχικά, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, στο πλαίσιο συνεργασίας του Γραφείου Περιβαλλοντικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.  Τα σχολεία συμμετέχουν κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και για την εφαρμογή του προγράμματος αξιοποιήθηκαν, μετά από καταγραφή, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σε  ότι αφορά στους μαθητές, στους απαραίτητους κάδους και στη συχνότητα αποκομιδής. Ακολούθως το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα Γυμνάσια και στα Λύκεια.

«Οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και η συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Κοινότητας ήταν από τους βασικούς μας στόχους από την έναρξη του προγράμματος της Ανακύκλωσης στον μπλε κάδο», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς επισημαίνοντας ότι: «Μετά τα μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συνεχίζονται για 3η χρονιά, το πρόγραμμα «Ανακύκλωση στις Αυλές μας» δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γίνουν οι πρεσβευτές της Ανακύκλωσης. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η ευκαιρία να εξοικειωθούν με την διαδικασία της Ανακύκλωσης κάνοντας καθημερινή πρακτική, να αντιληφθούν την χρησιμότητα της για τη μείωση των απορριμμάτων και να την αναγνωρίζουν σαν λύση για την προστασία του περιβάλλοντος». Επιπλέον πρόσθεσε:  «Ευχαριστούμε την εκπαιδευτική κοινότητα για τη συνεργασία καθώς πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει καταλυτικό και ιδιαίτερο ρόλο. Οι μαθητές  και οι εκπαιδευτικοί με την συμμετοχή τους θα προσδώσουν ένα ιδιαίτερο μήνυμα στην όλη προσπάθεια με σκοπό να παρακινήσουν και τις οικογένειες τους στο να εφαρμόζουν την Ανακύκλωση και να γίνουν το παράδειγμα για την καθολική ανάπτυξη της σε όλη την πόλη».