Σειρά προτάσεων σχετικά με τη διαφοροποίηση και επέκταση του ωραρίου χρήσης μουσικής από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Θεσσαλονίκης ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο χθες, Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013, κατά τη 12ητακτική συνεδρίασή του. video
        Η έγκριση της επέκτασης ωραρίου θα γίνεται σε ετήσια βάση από τις Δημοτικές Κοινότητες, ύστερα από αίτηση που θα καταθέτει το κάθε κατάστημα. Για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος θα λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια όπως, για παράδειγμα, η συγκατάθεση ενοίκων οικοδομής, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, καταγγελίες δημοτών κ.α. Το αίτημα θα επανεξετάζεται επίσης σε ετήσια βάση, με γνώμονα τα παραπάνω κριτήρια.
Η επέκταση του ωραρίου θα χορηγείται υπό τον όρο τήρησης της σχετικής
Υγειονομικής Διάταξης και υπό τον όρο της μη διατάραξης της ησυχίας των περιοίκων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των παραπάνω διατάξεων καθώς και των διατάξεων που διέπουν συνολικά τη λειτουργία χρήσης μουσικής, η έγκριση θα ανακαλείται καταρχήν προσωρινά και ακολούθως οριστικά, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων.
Μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Χασδάι Καπόν, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου και την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:
·         Να παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης ωραρίου μουσικής στα καταστήματα που αναπτύσσονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι τη 01:00 από Κυριακή ως Πέμπτη και μέχρι τις 03:00 για Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών, συμπεριλαμβανομένης της 25ης Οκτωβρίου (Παραμονή Αγ. Δημητρίου) για καταστήματα που στεγάζονται σε κτίρια κατοικιών ή που εφάπτονται σε κτίρια όπου στεγάζονται κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α. και λειτουργούν σε κλειστό χώρο.
·         Για καταστήματα τα οποία βρίσκονται πάνω από 50 μέτρα από κατοικίες ή νοσοκομεία και λειτουργούν σε κλειστό χώρο, να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης ωραρίου μουσικής μέχρι τις 02.00 από Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις 03:00 για Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών, συμπεριλαμβανομένης της 25ηςΟκτωβρίου (παραμονή Αγ. Δημητρίου).
·         Για καταστήματα τα οποία βρίσκονται πάνω από 50 μέτρα από κατοικίες ή νοσοκομεία και λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, δυνατότητα επέκτασης ωραρίου μουσικής μέχρι τη 01:00 από Κυριακή ως Πέμπτη και μέχρι τις 02:00 για Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών, συμπεριλαμβανομένης της 25ηςΟκτωβρίου (παραμονή Αγ. Δημητρίου).
·         Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία δε θα υποβάλουν αίτηση επέκτασης ωραρίου, θα παραμένει σε ισχύ το υπάρχον καθεστώς, δηλ. θα επιτρέπεται η χρήση μουσικής μέχρι τις 00:00 σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Θανάσης Παππάς, δήλωσε: ‘’ Τα καταστήματα ως βασικές μονάδες στη λειτουργία της πόλης πρέπει να επιβάλουν ουσιαστικούς κανόνες λειτουργίας που θα εφαρμόζονται. Όποιο κι αν είναι το ωράριο οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα όλες τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και να συνεργάζονται με το Δήμο συνεχώς. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον τους και αυτό αρμόζει σε όλους τους εμπλεκόμενους, που με κοινωνική συνευθύνη, συμμετέχουν στις αστικές λειτουργίες μιας πόλης που ξεχωρίζει για τη φυσιογνωμία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της’’.
 Η δημοτική αρχή δεσμεύεται για την προμήθεια, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 20 συσκευών ηχομέτρησης (ντεσιμπελόμετρα) ανάλογων προδιαγραφών με αυτές που ορίζει η Υγειονομική Διάταξη, με σκοπό τη διενέργεια ηχομετρήσεων και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση υπέρβασης των καθορισμένων ορίων.