Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της «Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕ» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από 1.081.043,16 ευρώ κατά 736.740,10 ευρώ και η διαμόρφωσή του σε 344.303,16 ευρώ -με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής- προς συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών και την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης, εγκρίθηκε ο κανονισμός δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και ο νέος οργανισμός της εταιρείας.
Περαιτέρω εξετάστηκε η πορεία της εταιρίας από τον περασμένο Ιούλιο, που ανέλαβε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι σήμερα ενώ συζητήθηκε ο μελλοντικός προγραμματισμός έργων και δράσεων. Στο διάλογο που ακολούθησε επισημάνθηκαν:
  • η ανάγκη κατάρτισης ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης μέσω της  Αναπτυξιακής ΑΕ ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020
  • η προσπάθεια διεύρυνσης της συνεργασίας των δήμων που μετέχουν στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή για κοινά αιτήματα προς την κεντρική διοίκηση αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οξυνθεί λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής ΑΕ και Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης,  Σπύρος Πέγκας, ο Αντιπρόεδρος, Βασίλης Δολμάς, ο Γραμματέας, Γιάννης Πιτσιώρας και το μέλος του ΔΣ, Χρυσόστομος Καλογήρου, σύμβουλος αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παρόντες ήταν οι Δήμαρχοι Καλαμαριάς και Παύλου Μελά, Θεοδόσης Μπακογλίδης και Διαμαντής Παπαδόπουλος και  εκπρόσωπος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.