Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://soundcloud.com/hellaspindakaas/hellas-pindakaas-2