Εγκρίθηκε ο ισολογισμός του 2011 από το Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. ο απολογισμός ταμειακής διαχείρησης του 2012