Το μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για τη δημιουργία Διαμετακομιστικού Κέντρου Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών και την κατασκευή και εγκατάστασή του εξοπλισμού και των σχετικών υποδομών του σε οικοπεδική έκταση η οποία θα διαθέτει πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, χθες Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014, κατά την 3η τακτική συνεδρίασή του.

Με στόχο την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος με τίτλο «Πράσινο Σημείο» υπεγράφη σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου (20ηΔεκεμβρίου 2013).
Στο Διαμετακομιστικό Κέντρο Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών «πράσινο σημείο» στην ευρύτερη περιοχή Καλοχωρίου προβλέπεται να μεταφερθούν οι διάσπαρτες σήμερα σχετικές με την ανακύκλωση εγκαταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα, η μονάδα επεξεργασίας-διαχείρισης ογκωδών υλικών, η μονάδα συγκέντρωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών –αποβλήτων, αλλά και μονάδες κομποστοποίησης.
Το συγκεκριμένο «πράσινο σημείο» σε συνδυασμό με τα πέντε μικρότερα περιφερειακά πράσινα σημεία που θα δημιουργηθούν σε επιλεγμένα σημεία στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα είναι ένας δημοτικός χώρος στον οποίο ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μεταφέρει διάφορα ογκώδη υλικά προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Εκεί θα φυλάσσονται διαχωρισμένα τα διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά μέχρι την τελική διάθεσή τους στα ρεύματα ανακύκλωσης ή την εκποίηση τους από τον Δήμο.
Το παραπάνω πρόγραμμα έχει έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα και η εφαρμογή του θα βοηθήσει σημαντικά στην οικονομικότερη και ταχύτερη μεταφορά των Ανακυκλώσιμων Υλικών προς το Διαμετακομιστικό Κέντρο Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) λόγω της πρόσβασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ανέφερε κατά την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Θανάσης Παππάς και πρόσθεσε:
«Θεωρούμε ότι το «πράσινο σημείο» μπορεί να αποτελέσει την βάση για όλες τις μελλοντικές ειδικές δράσεις ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και να συνδράμει στην ενεργοποίηση των πολιτών, καθώς θα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες-δημότες να διαχωρίζουν οι ίδιοι τα προσκομιζόμενα απόβλητα με την εναπόθεση τους σε καθορισμένες θέσεις. Επιπλέον η δημιουργία του θα βοηθήσει στη σύγχρονη και αρτιότερη συγκέντρωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ) και παράλληλα θα συμβάλλει στην ανακούφιση του Αστικού Ιστού από ανακυκλώσιμα-ογκώδη καθώς θα γίνεται ταχύτερη αποκομιδή και οικονομικότερη διαχείριση». Επίσης σημείωσε ότι το «Πράσινο Σημείο» αλλά και τα «Πράσινα Σημεία» σε όλες τις κοινότητες θα προταθούν για ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΣΕΣ όπως και οι δράσεις ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και διαχείρισης βιοαποβλήτων.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη η απαιτούμενη οικοπεδική έκταση για τη δημιουργία του «πράσινου σημείου» -όπου ο Δήμος, με δικά του έξοδα θα κατασκευάσει κτίρια και εγκαταστάσεις- εκτιμάται από 16 έως 20 στρέμματα και θα πρέπει να δύναται να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές.
Επιπλέον η απαιτούμενη οικοπεδική έκταση θα πρέπει να είναι στο δυτικό τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης ή σε δυτικά παρακείμενο Δήμο, ώστε αφενός να εξυπηρετείται ο Αστικός Ιστός με την ελάχιστη δυνατή κυκλοφοριακή φόρτιση του κέντρου της πόλης και αφετέρου να είναι σε κοντινή απόσταση από το ΚΔΑΥ στο οποίο ο Δήμος μεταφέρει -από 9/5/2011- τα ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με την Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΑΑ και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η διαδικασία μίσθωσης του ακινήτου θα εξελιχθεί στο προσεχές διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.