Τον καθορισμό τελών, με μείωση του κόστους όπου είναι εφικτό, για τις δραστηριότητες του υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, με προθεσμία καταβολής για το επόμενο έτος την 31η Δεκεμβρίου 2013, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013, κατά την 24η συνεδρίασή του.

Ειδικότερα:
·         για την κατηγορία «κουλούρια-κάστανα-αρτοσκευάσματα» στην οδό Τσιμισκή (και σε ακτίνα 40μ από αυτήν) το τέλος διαμορφώνεται στα 2.400 ευρώ το χρόνο αντί των 3.200 ευρώ που καταβάλλονταν κατά τη διετία 2012-2013, με δυνατότητα καταβολής του τέλους σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (31/12-31/1-28/2-31/3).
·         για τους υπαίθριους ζωγράφους το τέλος μειώνεται από 260 σε 200 ευρώ ετησίως.
·         για τις πωλήσεις χριστουγεννιάτικων δέντρων, μειώθηκε το τέλος από 140 σε 100 ευρώ το τ.μ. τον μήνα.
·         για τα τροχόσπιτα εορτών, μειώθηκε το τέλος από 482 σε 300 ευρώ για τη διάρκεια των εορτών
Επιπλέον, διαμορφώθηκε νέα κατηγορία πλανόδιου εμπορίου με πρωτογενή προϊόντα (τύπου Α) για 1) φρούτα-λαχανικά, μέλι 2) είδη αλιείας-ιχθυοκαλλιέργεια 3) άνθη-φυτά, με το τέλος να ορίζεται σε 60,00 ευρώ ετησίως, όπως και στην κατηγορία πλανόδιου εμπορίου παραγωγών-μικροεμπόρων (τύπου Β).
Αναφορικά με τον ανώτατο αριθμό έκδοσης σχετικών αδειών στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με απόφασή της ενέκρινε 98 άδειες για το πλανόδιο εμπόριο τύπου Β και 120 για το στάσιμο εμπόριο. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει ανανεώσεις παλαιών αδειών υπαίθριου εμπορίου, ούτε άδειες συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές (εμποροπανηγύρεις κ.λπ. Κυριακάτικες αγορές). Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 αναμένεται να εγκριθεί και ο αριθμός των αδειών για το πλανόδιο εμπόριο τύπου Α. Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η καταβολή του τέλους γίνεται με δόσεις, η άδεια εκδίδεται μετά την εξόφλησή τους. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης χώρου μεγαλύτερου του προβλεπόμενου των 2,5 τ.μ. θα επιβάλλονται αναλόγως πρόστιμα.