Η διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Προοπτικές διαχείρισης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς σε αναζήτηση στρατηγικής για την εποχή της κρίσης», εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2014, από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του.
«Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν προσπάθειες προσέγγισης και διερεύνησης των προβλημάτων διαχείρισης των ιστορικών κτιρίων της πόλης και γενικά των διατηρητέων κτιριακών συνόλων που έχουν, μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί, ανέφερε κατά την  εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος, Ανδρέας Κουράκης και πρόσθεσε: «ο στόχος είναι  να αναζητηθούν οι βέλτιστες στρατηγικές αξιοποίησης των χώρων αυτών με βάση τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν από άλλες ελληνικές πόλεις αλλά και το εξωτερικό».
Επιπλέον επισήμανε ότι, στην ημερίδα έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι σ’ αυτήν δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της χώρας καθώς και εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Η ημερίδα που προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014, 09.00 έως 21.00, στο Δημαρχείο, έχει δαπάνη ύψους 1000 ευρώ που εντάσσεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης Οικονομικού Έτους 2014.