Φίλοι και φίλες,

H «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» θέλει να πυκνώσει την επαφή και την επικοινωνία της με τον κόσμο που τη στήριξε και τη στηρίζει αλλά και με κάθε δημότη της πόλης μας.
Έτσι, λοιπόν, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κίνησης αποφάσισε να ανοίξει ένα ακόμη παράθυρο ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους φίλους της παράταξης αλλά και με τους δημότες της πόλης. Με την τακτική αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) θα παίρνετε πληροφορίες για τις δραστηριότητες της διοίκησης του δήμου, για τις δράσεις της δημοτικής κίνησης και, τέλος, για σημαντικά γεγονότα ή εκδηλώσεις που συμβαίνουν στην πόλη μας.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση newsletterproto@gmail.com μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, ενώ μπορείτε επίσης να στέλνετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας προκειμένου να βελτιωθεί περισσότερο η ποιότητα και η επάρκεια της επικοινωνία μας και της ενημέρωσής σας.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε επίσης να επισκέπτεσθε τη σελίδα facebook https://www.facebook.com/protovoulia καθώς και το ιστολόγιο http://www.prv2014thess.gr/prv/?spref=fb