Ενημερωτική ημερίδα για τους ενδιαφερόμενους άνεργους να συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης  που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης στις 18:00μ.μ.

Συγκεκριμένα οι δράσεις απευθύνονται σε 100 ανέργους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης (ηλικίας 18-64 ετών) εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ή στους ειδικούς καταλόγους του ΟΑΕΔ εκτός μητρώων ανεργίας και στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ανέργων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου και τουριστικών υπηρεσιών του ιστορικού κέντρου της πόλης.
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν εντάσσονται στην Πράξη Τουρισμός Πόλης-Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα:
·         Τη συμμετοχή των ωφελουμένων δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης 
·         Τη συμμετοχή των ωφελούμενων σε πέντε προγράμματα κατάρτισης 90 ωρών (70 ώρες θεωρία + 20 ώρες πρακτική) το καθένα  και σε 2 δράσεις επιμόρφωσης (εκτός ΕΣΔΕΚ)
Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:
·         τεχνικές πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο (2 τμήματα )
·         βοηθός στον επισιτισμό  (2 τμήματα)
·         κοινωνική οικονομία – επιχειρηματικότητα (1 τμήμα)
Οι δράσεις επιμόρφωσης αφορούν στην:
·         επιμόρφωση στην ιστορία της Θεσσαλονίκης (1 τμήμα)
·         σε βασικές γνώσεις στη ρώσικη γλώσσα (1 τμήμα)
Το αποτέλεσμα της Πράξης αναμένεται να είναι:
·         η πρόσληψη 60 ωφελούμενων σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου, διαμονής και παροχής τουριστικών υπηρεσιών
·         η ίδρυση 15 νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και
·         η ίδρυση 5 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στις οποίες θα συμμετάσχουν 25 ωφελούμενοι.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Χασδάι Καπόν, θα διενεργηθεί:  α) συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου, της θεματικής περιοχής και της περιοχής παρέμβασης, β) παρουσίαση των δράσεων συμβουλευτικής, γ) παρουσίαση των δράσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης, δ) παρουσίαση κριτηρίων επιλογής και δικαιολογητικών συμμετοχής, ε) παροχή βασικών πληροφοριών για την πρόσκληση (χρόνος ανακοίνωσης, διάστημα, χώροι υποδοχής αιτήσεων, πληροφορίες).
Τις συγκεκριμένες δράσεις υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη η οποία αποτελεί την εταιρικότητα μεταξύ των: Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και marketing, Δήμου Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Θεσσαλονίκης, ΕιΔήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Κ.Ε.Κ. Τεχνική Εκπαιδευτική.