Από την Τρίτη, 9 Ιουνίου οι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν πια τη δυνατότητα να επικοινωνούν διαδικτυακά με τη δημοτική τους αρχή ώστε να αναφέρουν, να παρακολουθούν και να επιλύουν τα καθημερινά τους προβλήματα, καθώς η πλατφόρμα Βελτιώνω Την Πόλη Μου έχει πια υιοθετηθεί επίσημα από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Είναι η πρώτη φορά που το Βελτιώνω Την Πόλη Μου υιοθετείται από ένα δήμο αυτής της εμβέλειας, καθώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 350.000 κατοίκων.

Η ομάδα του Βελτιώνω Την Πόλη Μου συνεργάστηκε στενά με το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης ώστε να παραμετροποιήσουν την πλατφόρμα σύμφωνα με τις πολύπλοκες διαδικασίες και οργανόγραμμα του Δήμου, διατηρώντας παράλληλα την ευχρηστία και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας για τον πολίτη. Το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειες όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει επισκεπτόμενος την εφαρμογή που έχει ήδη αρχίσει να δέχεται τα αιτήματα των πολιτών της Θεσσαλονίκης και είναι έτοιμη να δεχτεί και τα δικά σας.

http://opengov.thessaloniki.gr/imc