Στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει αναρτηθεί ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2014, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014. Ο απολογισμός θα παρουσιαστεί σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, στις 14.00.
Θα ακολουθήσει, στις 17.00, η 13η Τακτική Συνεδρίαση.
http://www.thessaloniki.gr/…/AytTmDi…/APOLOGISMOS%202014.pdf