Πρόταση για τη χορήγηση συνολικά 225 άδειών υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014, εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόκειται να υποβάλει προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, ύστερα από απόφαση που έλαβε κατά τη διάρκεια της σημερινής, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013,  τακτικής συνεδρίασης του Σώματος.

 Η αρμοδιότητα του καθορισμού του ανώτατου αριθμού των αδειών για υπαίθριο, πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταφέρθηκε στην Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση από το 2012, ενώ προβλέπεται γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων για τον αριθμό των ανά κατηγορία χορηγούμενων αδειών, σημείωσε κατά την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Χασδάι Καπόν και πρόσθεσε:
«Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να στηρίζει τους πολίτες και ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες μέρες που βιώνει η κοινωνία, καθώς μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων κλείνουν, με αποτέλεσμα το ποσοστό της ανεργίας να αυξάνεται».
Σύμφωνα με την απόφαση, η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού χορήγησης άδειών υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014,  αφορά :
·         Για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο 120 άδειες (στάσιμες καντίνες, κουλούρια-αρτοσκευάσματα-κάστανα, κ.ά.)
·         Για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο 98 άδειες (πλανόδιες καντίνες, πλανόδιοι μικροπωλητές τροφίμων και ποτών, κ.ά.)
·         Για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, που αφορά την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 7 άδειες (είδη αλιείας-Ιχθυοκαλλιέργειας, άνθη, κ.ά)
Σημειώνεται ότι, ο αριθμός των αδειών που καθορίζεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο  κατανέμεται στους Δήμους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.